MEDISINSTUDIET 

Alle forelesninger og seminarer ved medisinstudiet foregår på engelsk. Det samme gjelder prøver, oppgaver og alt arbeid knyttet til skolen. Medisinstudiet ved Charles University gir full legeautorisasjon i hele Skandinavia etter 6 år.

Hvor langt er studiet?
Medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty i Praha er et 6 årig fulltidsstudie bestående av totalt 12 semestre.

Når er studiestart?
Studiestart for skoleåret 2021/2022 er i September.

Skolepenger 2021/2022
Skolen koster 350.000 CZK per år, noe som tilsvarer cirka 138.000 NOK. Skolepengene blir støttet av Lånekassen.

UTDANNINGSFORLØPET 

Medisinstudiene ved Charles Univeristy er delt inn i tre grunnleggende sykluser:

Syklus 1 (1. og 2. år) - Grunnleggende biomedisinske vitenskaper - integrerer teoretiske fag i følgende moduler: Strukturer og funksjon av menneskelig kropp; Cellebiologi og genetikk; Biofysikk og informatikk; metodikk; Pasienters behov. Dessuten er det flere frittstående kurs (f.eks. Medisinsk terminologi - latin).


Syklus 2 (3. og 4. år) - Prinsipper for klinisk medisin - består av disse modulene: Teoretiske grunnlag for klinisk medisin, klinisk propedeutikk, grunnleggende kliniske problemer og obligatoriske valgfrie kurs.


Syklus 3 - (5. og 6. år) Klinisk forberedelse - består av disse modulene - Intern medisin; Kirurgi; Gynekologi og obstetrikk; Barneleger og forebyggende medisin.

Undervisningsprosessen evalueres jevnlig av studenter. Studentene er involvert i diskusjoner om rammene og målene for studiene ved fakultetet.

Tsjekkiske språkkurs tilbys for internasjonale studenter i løpet av 1., 2. og 3. studieår (leksjoner er inkludert i læreplanen for syklus 1 og 2 og i studieavgiften) for å forberede dem på kommunikasjon med pasienter.


Den grunnleggende filosofien til fakultetet er å understreke gradvis forbedring av forholdet mellom lærer og student.

Se informativt foredrag om studiet, skolen og byen her

Se et foredrag fra Dr Jan Trnka, Associatce Dean for Undergradtuate Education and Student Affairs, i møte med Israelske søkere i Tel-Aviv.

Se informasjonsvideo fra de norske medisinstudentene på Third Faculty of Medicine

Hør fra studentene selv og ta en kort rundtur på skolen

HØR FRA STUDENTENE 

Her har vi bedt tidligere studenter og nåværende studenter om å skrive noen ord om sine erfaringer på medisinstudiet ved Charles University. 

Les om studenten Wilhelmine sine erfaringer om studielivet i Praha

Studielivet i Praha kan være ganske intenst, men det kommer selvfølgelig an på hva man gjør det til selv. Som regel leser man veldig mye i første året, og så etterhvert når man kommer seg til 2. og 3. osv., og man har studieteknikken litt mer inne blir det en mer avslappet hverdag studiemessig. Man må være innstilt på å lese en del, men det kan være veldig gøy hvis man får en god rutine, eventuelt gode lesekamerater og klarer å gjøre studiehverdagen om til en hyggelig tid!

I første året har vi «Modul B», også kalt «The Cell». Dette innebærer molekylær biologi, biokjemi, histologi og genetikk. Her lærer vi altså om alt på 

cellenivå – cellens struktur, kemiske prosesser, signalmekanismer, celle- og vevstyper, embryologisk utvikling og immunsystemet. Det er delt opp i flere mindre kurs, med en delprøve etter hvert kurs og på slutten av året er det en samlet eksamen for hele året. I tillegg til dette er det noen muntlige prøver i histologi underveis, i tillegg til «clinical detective story» i biokjemi som gjøres i små grupper. Delprøvene og eksamen skriftlig, med true/false spørsmål og kortsvarsoppgaver. Modul B er en av de hardeste prøvelsene i løpet av studiet, og selv om de ukene/månedene før eksamen kan være stressende – er det utrolig deilig å få det overstått!

 

I tillegg til dette store faget, har vi også noen mindre fag: klinisk medisin, førstehjelp, Tsjekkisk, Latin og etikk. Disse fagene er som regel veldig greie, og man bruker ikke mye tid til å lese på dem i forhold til Modul B. Men de kan være veldig interessante og lærerike! I klinisk medisin er vi på sykehuset og følger leger og sykepleiere som forteller om pasienter de har inne. Det er også undervisning i praktiske ferdigheter, som f.eks. å ta blodprøver, sårstell osv. Førstehjelpskurset er en helg på leiren «Dobronice», hvor det blir simulert ekte nødssituasjoner og man får prøve seg i praksis. Dette er en kjempemorsom helg hvor man lærer mye og har det gøy i tillegg. Tsjekkisk-faget er noe mange kan være bekymret over i starten, men faktisk er det er veldig fint fag. Tsjekkisklærerene er utrolig hyggelige og tilretteleggende og de vil virkelig at vi skal lykkes i faget. I starten lærer vi helt basal tsjekkisk, så man kan klare seg på butikken osv. Etterhvert går man mer og mer over til å lære medisinsk tsjekkisk, noe man trenger med eldre pasienter på sykehuset! Tsjekkisktimene er et slags barnslig avbrekk i en ellers hektisk studiehverdag, hvor vi gjør språkoppgaver og synger sanger – veldig hyggelige timer! Latin/gresk er faget hvor vi lærer det medisinske språk. Det kan være litt tørt og en del gramatikk, men man får veldig mye igjen for det senere!

 

Så kommer vi til andre året!  Så og si alle mener dette er et mye mer spennende og studiemessig givende år. I andre året har vi «Modul A», også kalt «Structure and Function of the Human Body». Anatomi, fysiologi, biokjemi og histologi er hovedtemaene dette året. Dette året er også delt opp i kurs, hvor hvert kurs foretar seg forskjellige systemer i kroppen. Grovt sett er det delt opp slik: bevegelsesapparatet, fordøyelsessystemet, sirkulasjon, respirasjon, urogenitalsystemet, nervesystemet og endokrinologi. I anatomi undervises det om organenes struktur, både teoretisk og praktisk – i disseksjonsrommet. Det er to disseksjonsuker- en på høsten og en på våren. I disseksjonsuka blir man undervist av lærere og eldre studenter på ekte kropper, og man har en muntlig prøve på slutten. Dette er intenst, men veldig gøy! I fysiologi og biokjemi lærer man kroppen fungerer, og i histologi om hvordan det ser ut på cellenivå. Det er skriftlige delprøver etter hvert kurs, og en samlet muntlig eksamen på slutten av året med en lærer fra hvert felt.

 

I tredje året har vi patologi, hematologi og onkologi. 4., 5., og 6. er kliniske år hvor man bruker mye tid på sykehuset! Men dette vil dere finne mer ut av senere - ta et år av gangen og nyt det underveis! Beste tips til å mestre lesingen: finn noe interessant i alt du lærer, gi det en mening for deg selv!