top of page

MEDISINSTUDIET 

Alle forelesninger og seminarer ved medisinstudiet foregår på engelsk. Det samme gjelder prøver, oppgaver og alt arbeid knyttet til skolen. Medisinstudiet ved Charles University gir full legeautorisasjon i hele Skandinavia etter 6 år.

Hvor langt er studiet?
Medisinstudiet ved Charles University er et 6 årig fulltidsstudie bestående av totalt 12 semestre.

Når er studiestart?
Studiestart for skoleåret 2024/2025 er i September.

Skolepenger 2024/2025
Skolen koster 420.000 CZK per år, noe som tilsvarer cirka 200.000 NOK. Skolepengene blir støttet av Lånekassen.

UTDANNINGSFORLØPET 

Medisinstudiene ved Charles Univeristy er delt inn i tre grunnleggende sykluser:

Syklus 1 (1. og 2. år) - Grunnleggende biomedisinske vitenskaper - integrerer teoretiske fag i følgende moduler: Strukturer og funksjon av menneskelig kropp; Cellebiologi og genetikk; Biofysikk og informatikk; metodikk; Pasienters behov. Dessuten er det flere frittstående kurs (f.eks. Medisinsk terminologi - latin).


Syklus 2 (3. og 4. år) - Prinsipper for klinisk medisin - består av disse modulene: Teoretiske grunnlag for klinisk medisin, klinisk propedeutikk, grunnleggende kliniske problemer og obligatoriske valgfrie kurs.


Syklus 3 - (5. og 6. år) Klinisk forberedelse - består av disse modulene - Intern medisin; Kirurgi; Gynekologi og obstetrikk; Barneleger og forebyggende medisin.

Undervisningsprosessen evalueres jevnlig av studenter. Studentene er involvert i diskusjoner om rammene og målene for studiene ved fakultetet.

Tsjekkiske språkkurs tilbys for internasjonale studenter i løpet av 1., 2. og 3. studieår (leksjoner er inkludert i læreplanen for syklus 1 og 2 og i studieavgiften) for å forberede dem på kommunikasjon med pasienter.


Den grunnleggende filosofien til fakultetet er å understreke gradvis forbedring av forholdet mellom lærer og student.

Se informativt foredrag om studiet, skolen og byen her

Se et foredrag fra Dr Jan Trnka, Associatce Dean for Undergradtuate Education and Student Affairs, i møte med Israelske søkere i Tel-Aviv.

Intervjubilde fra Synne, lf3-min.jpeg

Synne Nordskog

Student på 3. året

Hør fra  studentene

Hør fra tidligere studenter og nåværende studenter om sine erfaringer på medisinstudiet ved Charles University. 

Intervjubilde, kalina-min_edited.jpg

Kalina Casadiego

Student på 3. året

Intervjubilde, Mari Westad- min.jpeg

Mari Westad

Student på 4. året

Se informasjonsvideo fra de norske medisinstudentene på Third Faculty of Medicine

Hør fra studentene selv og ta en kort rundtur på skolen

bottom of page