top of page

HVORDAN SØKE?

For å søke medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty of Medicine må du levere skolesøknad og avlegge opptaksprøve. Påmelding til opptaksprøven og skolesøknaden gjøres separat. Opptaksprøven for skoleåret 2023/2024 vil bli avholdt som hjemmeeksamen våren 2023.
Les mer om
opptaksprøven her. Vi ber søkere om å lese opptakskravene nøye. Påmeldinger til opptaksprøven for skoleåret 2023/2024 er åpen. 
 

Første steg i søknadsprosessen er å melde deg til opptaksprøven og fylle inn søknadsskjemaet under. Opptaksprøven for skoleåret 2023/2024 vil bli avholdt som en digital hjemmeeksamen i mai 2024. Opptaksprøven for skoleåret 2024/2025 er fortsatt åpen for påmeldinger. Avgiften på 829 NOK inkluderer påmeldingsavgift til opptaksprøven og søknadsavgift til skolen.

SØK GJENNOM SØKNADSPORTALEN 

Søknadsfrist 30. april 2024
Opptaksprøve mai 2024

OPPTAKSKRAV

For å søke må du ha generell studiekompetanse og vitnemål med 3-årig videregående skole. Det foreligger ingen karakterkrav eller krav om realfag. Dette betyr at du ikke trenger å ha kjemi, fysikk eller biologi på vitnemålet. Vi må allikevel advare om at du trenger god kompetanse innenfor disse fagene for å bestå opptaksprøven og medisinstudiet dersom du kommer inn. 

Vi gjør også oppmerksom på at du dessverre ikke kan søke med 23/5 regelen, som hospitant eller med realkompetanse som grunnlag. 

Opptakskrav

SØKNADSPROSESS

For å søke medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty of Medicine må du melde deg på opptaksprøven hos oss i Study in Prague og søke gjennom skolens søknadsportal.
Søknadsfristen er 30. April 2023. 

Når du har gjennomført opptaksprøven våren 2023 vil du få svar direkte etter prøven er ferdig om du har bestått eller ikke. 

Hva skjer videre etter bestått opptaksprøve?
Etter bestått opptaksprøve vil du kun trenge å forholde deg direkte til Universitetet. Study in Prague har ikke noe innsyn i prosessen etter dette punktet og det vil bli kommunisert direkte fra universitetet. 

Om du ønsker å ta kontakt med skolen finner du kontaktinformasjon her. 

OPPTAKSPRØVEN

Opptaksprøven består av to deler som begge avholdes på Engelsk- En skriftlig og en muntlig del:

 

  1. Første del av opptaksprøven består av en 2,5 timers skriftlig prøve i kjemi, fysikk og biologi. Prøven er en "flervalgsprøve" også kjent som "multiple choice". Dvs at ett eller flere svar kan være riktig. 
     

  2.  Andre del av opptaksprøven er et slags muntlig prøve/intervju der du skal lese en artikkel på engelsk som har et vitenskapelig budskap. Deretter skal du gjenfortelle/diskutere innholdet med en av professorene. Dette er en kort del av del to som etterfølges av litt uformell prat om hvorfor du vil studere i medisin i Praha, din motivasjon etc. 

    Eksempler på tidligere opptaksprøver finner du her

Opptaksprøven for skoleåret 2023/2024 vil bli avholdt som en digital hjemmeeksamen.  Eksamensformen og pensum forblir det samme som tidligere år. 

Opptaksprøven
bottom of page