top of page

HVORDAN SØKE?

#1 MELD DEG PÅ OPPTAKSPRØVEN

Søknadsfrist 30. april 2024
Avholdes 1. juni 2024

Første steg i søknadsprosessen er å melde deg på opptaksprøven. Opptaksprøven for skoleåret 2024/2025 vil bli avholdt som hjemmeeksamen våren 2024. Endelig dato for opptaksprøven blir publisert i desember 2023. Opptaksprøven for skoleåret 2024/2025 er åpen for påmeldinger. Påmeldingsavgiften er 429 NOK. 

#2 SØK STUDIET GJENNOM SKOLENS HJEMMESIDE

Søknadsfrist 30. april 2024
Åpnen for søknader

Andre steg i søknadsprosessen er å søke gjennom skolens søknadsskjema.
Søknadsavgiften ligger på 820 CZK (ca 330 NOK). Søknaden finner du ved å trykke på linken under.
Trykk her for å se vår søknadsguide av hele søknadsprosessen.

For å søke medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty of Medicine må du levere skolesøknad og avlegge opptaksprøve. Påmelding til opptaksprøven og skolesøknaden gjøres separat. Opptaksprøven for skoleåret 2024/2025 vil bli avholdt som hjemmeeksamen våren 2024. 
Les mer om
opptaksprøven her. Vi ber søkere om å lese opptakskravene nøye. 
 

OPPTAKSKRAV

For å søke må du ha generell studiekompetanse og vitnemål med 3-årig videregående skole. Det foreligger ingen karakterkrav eller krav om realfag. Dette betyr at du ikke trenger å ha kjemi, fysikk eller biologi på vitnemålet. Vi må allikevel advare om at du trenger god kompetanse innenfor disse fagene for å bestå opptaksprøven og medisinstudiet dersom du kommer inn. 

Vi gjør også oppmerksom på at du dessverre ikke kan søke med 23/5 regelen, som hospitant eller med realkompetanse som grunnlag.

 

 

Fritak fra opptaksprøven 
Du kan søke om opptak uten opptaksprøve dersom du har: 


1) Du har 50 skolepoeng eller mer (karaktersnitt 5 eller bedre) 
Ekstrapoeng som alderspoeng og realfagspoeng vil ikke bli tatt hensyn til i vurderingen av ditt vitnemål

2) Resultater fra International Baccalaureate (IB) i område 4 (Experimental Sciences) med kjemi, biologi og fysikk eller matematikk, alt på høyere nivå:
Totalt – minimum poengsum fra de gitte 3 fagene: 19 

For å søke om fritak fra opptaksprøven huker du av dette i påmeldingen til opptaksprøven og laster opp vitnemålet ditt sammen med påmeldingen din her.

Du må også huke av at du ønsker å søke om fritak i søknaden til faktultetet.

Opptakskrav

SØKNADSPROSESS

For å søke medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty of Medicine må du melde deg på opptaksprøven hos oss i Study in Prague og søke gjennom skolens søknadsportal.
Søknadsfristen er 30. April 2024 

Når du har gjennomført opptaksprøven vil du få svar direkte etter prøven er ferdig om du har bestått eller ikke. 

Hva skjer videre etter bestått opptaksprøve?
Etter bestått opptaksprøve vil du kun trenge å forholde deg direkte til Universitetet. Study in Prague har ikke noe innsyn i prosessen etter dette punktet og det vil bli kommunisert direkte fra universitetet. 

Om du ønsker å ta kontakt med skolen finner du kontaktinformasjon her. 

OPPTAKSPRØVEN

Opptaksprøven består av to deler som begge avholdes på Engelsk- En skriftlig og en muntlig del:

  1. Første del av opptaksprøven består av en 2,5 timers flervalgsprøve (multiple choice) i kjemi, biologi og fysikk eller matematikk. I den siste delen av prøven har man muligheten til å velge mellom fysikk og matematikk. Prøven består av totalt 90 spørsmål med 30 spørsmål innenfor hvert tema. 
     

  2. Andre del av opptaksprøven er en muntlig prøve/intervju der du vil få utdelt en artikkel (på engelsk) som har et vitenskapelig budskap. Deretter skal du gjenfortelle/diskutere innholdet med en av professorene. Dette er en kort del av del to som etterfølges av litt uformell prat om hvorfor du vil studere i medisin i Praha, din motivasjon etc. 

    Eksempler på tidligere opptaksprøver finner du her

Opptaksprøven for skoleåret 2024/2025 vil bli avholdt som en digital hjemmeeksamen.  Eksamensformen og pensum forblir det samme som tidligere år. 

Opptaksprøven
bottom of page