top of page

CHARLES UNIVERSITY

Charles Uni. logo #2-min (1).png

SKOLENS HISTORIE

Charles University, også kjent som University of Prague, er det eldste og største universitetet i den Tsjekkiske Republikk. Skolen ble grunnlagt i 1348 og er det første universitetet i Sentral- Europa. I dag består universitetet av 17 fakulteter som ligger i Praha, Hradec Králové og Pilsen.
 

I 1953 ble det medisinske fakultet i Praha delt inn i tre separate fakulteter: Fakultet for allmennmedisin, Fakultet for pediatri og Fakultet for hygiene. Sistnevnte ble omgjort til det nåværende tredje medisinsk fakultet i 1990. Fakultetet har siden fungert som et uavhengig fakultet. 

THIRD FACULTY OF MEDICINE

De tre medisinske fakultetene tilhører hvert sitt universitetssykehus i Praha. Det tredje fakultetet tilhører sykehuset Vinohrady Nemocnice som betyr "vingård sykehuset". Dette skyldes at det område hvor sykehuset nå ligger var tidligere i vingården til den gamle kongen.

Sykehuset har stort sett alle avdelinger, med enkelte unntak. De senere årene på medisinstudiet vil studentene dra til andre sykehus i Praha for å ha enkelte fag.

Trykk her hvis du ønsker å lese med om fakultetets historie på skolens hjemmesideHVERDAGEN PÅ DET TREDJE FAKULTETET
Hverdagen på det tredje fakultetet er alltid variert. Man kan ha forelesninger med hele kullet, timer i smågrupper eller timer på en avdeling på sykehuset hvor man følges av en av legene på avdelingen. 
Det tredje fakultetet har et spesielt stort fokus på tidlig pasientkontakt. Dette vil studentene merke da studentene allerede første året vil få være med inn på avdelinger for å møte pasienter. Med årene vil det pasientkontakten øke mer og mer i studiehverdagen. 

Under det første året på medisinstudiet er studentene stort sett i det prekliniske bygget og noen få timer på sykehuset.

OPEN DOORS DAY AT THRID FACULTY OF MEDICINE
Fakultetet har tidligere organisert åpen dag på skolen i løpet av våren for å møte de nye Skandinaviske søkerne i Praha. Som et substitutt til dette har skolen tilbudt seg å arrangere åpen dag virtuelt over Zoom for våre søkere. Trykk her for å melde deg på åpen dag.

Skolen har også opprettet en ny og egen side for at studentene skal kunne bli kjent med fakultetet. Trykk her for å komme til siden.

Se en omvisning fra det prekliniske bygget og fakultetet her
Husk å skru på Engelsk tekst

Fakultetet er bygd rett ved siden av sykehuset Kralovské Vinohrady. Sykehuset og fakultetet er godt forankret i transportnettverket i byen. Fakultetet finner vi øst for sentrum. Cirka en 20 minutters tur med undergrunnsbanen fra Wenzelsplassen og hovedgaten.   

bottom of page