top of page

Tjenestevilkår og samtykke

Formål
Formålet med innsamlingen av informasjon er å utfylle og levere en komplett skolesøknad til medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty of Medicine. Informasjonen vi mottar fra våre søkere er informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne levere en komplett skolesøknad på vegne av våre søkere. Skjemaet på https://www.studyinprague.no/soknadsskjema tar kun for seg den absolutt nødvendige informasjonen Charles University, Third Factuly of Medicine trenger for å behandle søknaden og vurdere kandidaten.

Lagringstid og lagringsbegrensning
Etter å ha utfylt søknadsskjemaet vil persondataen bli brukt til å levere en komplett skolesøknad til Charles University, Third Faculty of Medicine. Etter at Study in Prague har utfylt og levert søknaden vil all persondata, unntatt nødvendig kontaktinformasjon, tilknyttet kandidaten bli slettet av Study in Prague DA. 

Samtykke
Samtykket gir Study in Prague rett til behandle kandidatens data frem frem til søknadsfristen 31. April 2022. 

Samtykket gir Study in Prague retten til å bruke oppgitt data til å utforme en skolesøknad på vegne av kandidaten som overleveres med oppgitt data til Charles University, Third Faculty of Medicine. Kandidaten står fritt til å trekke tilbake sitt samtykke ved å sende en mail til contact@studyinprague.no. Kandidatens søknad vil da bli trukket, og all tilhørende data vil bli slettet. 
All data oppgitt av kandidaten videreformidles til Charles University, Third Faculty of Medicine, etter at søknaden er levert til andreparten vil Study in Prague ikke stå ansvarlig for Charles University, Third Faculty of Medicine sin behandling av dataen. 

bottom of page