COVID-19 I TSJEKKIA

Som i mange land i Sentral-Europa er Tsjekkia hardt rammet av Koronaviruset. I løpet av sommeren og høsten har Tsjekkia opplevd stigende smitte over hele landet. Trykk her for å se statistikk over smitte-utviklingen i Tsjekkia. 

Nåværende restriksjoner og retningslinjer i Tsjekkia

Det er ikke tillatt å bevege seg fritt på offentlige områder, bortsett fra ved:
a) Reise til/fra jobb og andre profesjonelle aktiviteter (inkluderer reiser til/fra skolen)
b) Besøk hos familiemedlemmer eller kjæreste

c) Nødvendige ærender som å gå på butikken, besøke banken/postkontoret og kaste avfall.
d) Bistå mennesker (frivillig arbeid)
e) Besøke helsetjenester i behov av pleie

f) Besøke institusjoner i nødstilfeller (f.eks. visabehandling)
g) Besøke parker/uteområder for avslappende aktiviteter
h) Reiser fra/til landet

i) Delta i bryllup, begravelser (opptil 10 personer) og besøke gravlunden


Det skal opprettholdes 2 meters avstand der det er mulig. Munnbind skal brukes til enhver tid på offentlige områder med unntak av der det er mulig å opprettholde 2 meters avstand.

SKOLEÅRET 2020/2021


Skolen har måttet tilpasse seg koronasituasjonen og har tilrettelagt for at alle seminarer og forelesninger som ikke krever praksis streames over nett. De som av ulike grunner ikke har kunnet reise til Tsjekkia har fått tilpasset opplegg over nett og fått tilpasset timeplanen slik at de kan gjennomføre studiet på normert tid. Et slikt opplegg vil også være tilgjengelig for skoleåret 2021/2022. Mer informasjon om dette kommer.