top of page

HVORDAN SØKE?

SØK GJENNOM SØKNADSPORTALEN 

Søknadsfrist 30. April 2023 (UTVIDET FRIST 16. MAI)
Opptaksprøve 27. mai 2023

For å søke medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty of Medicine må du levere søknad og avlegge opptaksprøve. 
Opptaksprøven avholdes digitalt 27. mai. Les mer om opptaksprøven her. Vi ber søkere om å lese opptakskravene nøye før de avlegger en søknad. Vi ber søkere om å ha kopi av pass og vitnemål klart ved 

Søknadsavgiften er 1429 NOK og inkluderer påmeldingsavgift for opptaksprøven og søknadsavgift til skolen. Trykk på linken under for å fylle ut din søknad. 

OPPTAKSKRAV

For å søke må du ha generell studiekompetanse og vitnemål med 3-årig videregående skole. Det foreligger ingen karakterkrav eller krav om realfag. Dette betyr at du ikke trenger å ha kjemi, fysikk eller biologi på vitnemålet. Vi må allikevel advare om at du trenger god kompetanse innenfor disse fagene for å bestå opptaksprøven og medisinstudiet dersom du kommer inn. 

Vi gjør også oppmerksom på at du dessverre ikke kan søke med 23/5 regelen, som hospitant eller med realkompetanse som grunnlag. 

Opptakskrav

SØKNADSPROSESS

For å søke medisinstudiet ved Charles University, Third Faculty of Medicine må du fylle ut søknadsskjemaet hos oss i Study in Prague.Søknadsfristen er 30. April 2022. 

Når du har gjennomført opptaksprøven 18. Juni vil du få svar direkte etter prøven er ferdig om du har bestått eller ikke. 

Hva skjer videre etter bestått opptaksprøve?
Etter bestått opptaksprøve vil du kun trenge å forholde deg direkte til Universitetet. Study in Prague har ikke noe innsyn i prosessen etter dette punktet og det vil bli kommunisert direkte fra universitetet. 

Om du ønsker å ta kontakt med skolen finner du kontaktinformasjon her. 

OPPTAKSPRØVEN

Opptaksprøven består av to deler som begge avholdes på Engelsk- En skriftlig og en muntlig del:

 

  1. Første del av opptaksprøven består av en 2,5 timers skriftlig prøve i kjemi, fysikk og biologi. Prøven er en "flervalgsprøve" også kjent som "multiple choice". Dvs at ett eller flere svar kan være riktig. 
     

  2.  Andre del av opptaksprøven er et slags muntlig prøve/intervju der du skal lese en artikkel på engelsk som har et vitenskapelig budskap. Deretter skal du gjenfortelle/diskutere innholdet med en av professorene. Dette er en kort del av del to som etterfølges av litt uformell prat om hvorfor du vil studere i medisin i Praha, din motivasjon etc. 

    Eksempler på tidligere opptaksprøver finner du her

Opptaksprøven for skoleåret 2022/2023 er planlagt avholdt 18. Juni 2022 i Oslo. Det kan forekomme endringer i henhold til gjeldene smitteverntiltak. Dersom en fysisk opptaksprøve ikke er forsvarlig vil prøven bli avholdt digitalt. Vi kommer med endelig bekreftelse i løpet av Mai 2022. Eksamensformen og pensum forblir det samme som tidligere år. 

Opptaksprøven
bottom of page